-10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (21-0027)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (21-0027)

0100000012100279

Τιμή Ζαφειρίου: 4,77€

4,77€

5,30€

Μ­ε κατάλληλες δραστηριότητ­ες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να: Εκτελούν με ευχέρεια τις πράξεις μεταξύ ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Χρησιμοποιούν την έννοια της μεταβλητής για τη διατύπωση των ιδιοτήτων των πράξεων και την επίλυση απλών εξισώσεων. Εκτιμούν το μέτρο ενός μεγέθους ή το αποτέλεσμα μιας πράξης. Χρησιμοποιούν το κλάσμα ως τελεστή και ως πηλίκο και λύνουν προβλήματα με τις πράξεις μεταξύ των κλασμάτων. Διακρίνουν τα ανάλογα και τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά και επιλύουν βασικά προβλήματα εφαρμογών. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα γεωμετρικά όργανα για τις μετρήσεις και τις κατασκευές γεωμετρικών σχημάτων. Διακρίνουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και γνωρίζουν τις ιδιότητές τους. Χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων. Ακριβολογούν και χρησιμοποιούν σε ένα πρώτο επίπεδο τη μαθηματική ορολογία.
Εκδόσεις Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος
Σελίδες 249
Σχήμα 21 x28 εκ.
Βιβλία ΙΤΥΕ Διόφαντος (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) 2017-2018 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχετικά προϊόντα