ΜΟΥΣΙΚΗ Γ ΚΑΙ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ(10-0073)

0100000011000730

Τιμή Ζαφειρίου: 1,72€

1,72€

1,91€

Το μάθημα της μουσικής αγωγής στοχεύει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την ικανότητα των παιδιών να απολαμβάνουν ακούγοντας, να μπορούν να εκτελέσουν ένα μουσικό κομμάτι και τέλος να μπορούν να δημιουργήσουν μουσική. Μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης. Ειδικότερα οι μαθητές επιδιώκεται:­ Να ερμηνεύουν πιο πολύπλοκα ρυθμικά σχήματα με βάση μουσικά σύμβολα, κατανοώντας τα στοιχεία της μουσικής σημειογραφίας. Να δημιουργούν και να καταγράφουν συνθέσεις, κατανοώντας τα μουσικά σύμβολα­. Να ακούν προσεκτικά μουσική, να αναγνωρίζουν τα βασικά της στοιχεία και να τα ξεχωρίζουν με αυξανόμενη ακρίβεια. Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά διαφόρων μουσικών ειδών και να αιτιολογούν τις προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας απλούς όρους. Να ακούν με προσοχή, να εσωτερικεύουν και να ανακαλούν ήχους με αυξανόμενη ακουστική μνήμη. Να οργανώνουν τα μουσικά στοιχεία (τονικό ύψος, διάρκεια, κ.λπ.) σε μουσικές δομές και να τα χρησιμοποιούν για να μεταδώσουν διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις. Να κατανοήσουν ότι η μουσική παράγεται με διαφορετικούς τρόπους και περιγράφεται μέσω εδραιωμένης και επινοημένης μουσικής σημειογραφίας. Να κατανοήσουν την επίδραση που ασκεί ο χρόνος και ο χώρος στη δημιουργία, εκτέλεση και ακρόαση της μουσικής.
Εκδόσεις Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος
Σχήμα 21Χ28 εκατοστά
Βιβλία ΙΤΥΕ Διόφαντος (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) 2017-2018 Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Βιβλία ΙΤΥΕ Διόφαντος (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) 2017-2018 Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σχετικά προϊόντα