ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ JUST DESK CASIO MJ-120DPLUS

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ JUST DESK CASIO MJ-120DPLUS

4971850032755

Τιμή Ζαφειρίου: 18,13€

18,13€


• Ευδιάκριτη μεγάλη οθόνη 10 ψηφίων

• Δυνατότητα υπολογισμών με ποσοστό φόρου

• 300 βήματα ελέγχου

• Μνήμη γενικού συνόλου (GT)

• Διπλό σύστημα τροφοδοσίας (ηλιακό/μπαταρίας)

• Πλήκτρο Mark up

• Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας (?)

• Υπολογισμός ποσοστού επί τοις εκατό (%)

• Διακόπτης επιλογής F, Cut, Up, 5/4

• Διακόπτης επιλογής δεκαδικών ψηφίων (0,1,2,3,4)

Σχετικά προϊόντα