-20%

Οι Μαυρομιχάλαι

Οι Μαυρομιχάλαι

9789605221461

Τιμή Ζαφειρίου: 15,26€

15,26€

19,08€

Συλλογή των περί αυτών γραφέντων από εμφανίσεως της οικογενείας εν Μάνη μέχρι ελεύσεως εις Ελλάδα το
Τα του εθνικού αγώνος του δωρησαμένου ημίν ελευθέραν πατρίδα δεν διευκρινίσθησαν εισέτι, διότι οι τάφοι των εν αυτώ διαπρεψάντων είνε εισέτι νεοσκαφείς, κατ\' ακολουθίαν η Ιστορία δεν είπεν ακόμη την τελευταίαν αυτής λέξιν. Τούτο έχοντες προ οφθαλμών, δεν επιχειρήσαμεν ιστορικήν περιγραφήν της μεγάλης και εθνικωτάτης οικογενείας των Μαυρομιχαλών, θεωρήσαντες προτιμώτερον να αναδημοσιεύσωμεν παν ότι εγράφη περί ταύτης από της εμφανίσεως της επί της ηρωικής Μάνης μέχρι των ημερών μας. Ούτω ποιούντες απέχομεν από πάσης κρίσεως περί των πράξεων των μελών της οικογενείας ταύτης κατά τους αγώνας ους η ελληνική φυλή επεχείρησε κατά των Τούρκων, αφίνοντες εις τον αναγνώστην να μορφώση ιδίαν γνώμην και να εξαγάγη ασφαλή κρίσιν εκ της αναγνώσεως των περί αυτής κατά καιρούς και υπό διαφόρων συγγραφέων, ιδία ξένων, γραφέντων. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)
Εκδόσεις Πελασγός
Συγγραφέας Συλλογικό έργο
Έτος Έκδοσης 2002
Μήνας Έκδοσης 7
Σελίδες 254
Σχήμα 24χ17
Εξώφυλλο Μαλακό εξώφυλλο
Γλώσσα ελληνικά
Ιστορία. Γεωγραφία Αρχαιολογία. Αρχαιότητα. Ελληνική ιστορία

Σχετικά προϊόντα