ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ CASIO FX-CG50

4549526600807

Τιμή Ζαφειρίου: 228,00€

228,00€

• Διαθέσιμη μνήμη RAM/Flash-ROM: 61KB/10MB • Μνήμη τύπων/μεταβλητών: 28 • Επανάκληση τελευταίας εισαγωγής δεδομένων • Έγχρωμη οθόνη Natural-V.P.A.M. με περισσότερα από 65.000 χρώματα • 8 γραμμές x 21 ψηφία • Μεγεθος οθόνης: 384x210 pixels • Φωτισμός οθόνης • Λειτουργία για εφαρμογές/προσθήκες • Δυνατότητα αναβάθμησης του λειτουργικού συστήματος • Επιστημονικά σύμβολα (10+2) • Μετατροπές / υπολογισμοί δυαδικού, οκταδικού, δεκαεξαδικού συστήματος • Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις • Υπολογισμοί πινάκων • Υπολογισμός έως 6 γραμμικές εξισώσεις • Υπολογισμός πολυωνύμων (έως 6) • Αλγεβρική λογική (AND/OR/…) • Διαδραστική επίλυση εξισώσεων • Υπολογισμοί μιγαδικών αριθμών • Τύποι επίλυσης προβλημάτων • Λειτουργία REF/RREF • Λειτουργία GCD (pgcd)/LCM (ppcm) • Αριθμός αναδρομικών συναρτήσεων • Αριθμός υπολογισμού ορθογώνιων συντεταγμένων (έως 20) • Αριθμός υπολογισμού παραμετρικών συντεταγμένων (έως 20) • Αριθμός έγχρωμων λειτουργιών (έως 20) • Γράφημα X=f (Y) • Ανισότητες (αυτόματη σκίαση) • Λειτουργίες zoom, εντοπισμός σημείου (trace) • Προεγκατεστημένο λογισμικό γεωμετρικών πράξεων με δυνατότητα αναβάθμησης • Κωνικές γραφικές παραστάσεις • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί ημ/συν/εφ και αντίστροφα • Υπερβολικές εξισώσεις και αντίστροφα • Μετατροπή μεταξύ > DEG/>RAD • Υπολογισμοί με ολοκληρώματα και διαφορικά • Υπολογισμός maximum, minimum • Μετατροπή μεταξύ δεκαεξαδικού < > δεκαδικού συστήματος • Μέση τιμή, σταθερή απόκλιση • 12 μοντέλα παλινδρόμησης • Παλινδρόμηση βαθμίδων • Ιστογράμματα, διάγραμα διασποράς • Box & whisker plots • Pie & Bar chart • Πλήθος από λίστες (26X6) • Μέγιστος αριθμός δεδομένων λίστας (999) • Λειτουρία εκτίμησης στατιστικών • Ζ/Τ tests • Chi square, Anova, F tests • Z και T interval tests • Κατανομή πιθανοτήτων • Προγραμματισμός/καθορισμός από χρήστη • N,%,I,PMT,PV,FV • Αποταμίευση • Μετατροπή ποσοστού επιβαρύνσεων < > πραγματικού επιτοκίου

Σχετικά προϊόντα